Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Top 10 Thuật toán Tìm kiếm Cốt lõi của Google

Dưới đây là danh sách 10 thuật toán tìm kiếm cốt lõi của Google:

1. Google Panda

Thuật toán Google Panda được ra mắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2011 nhằm mục đích giảm thứ hạng của các trang web có nội dung chất lượng thấp, spam hoặc mỏng. Thuật toán này sẽ trừng phạt các trang web có các yếu tố sau:

 • Nội dung trùng lặp: Nếu một trang web có nhiều nội dung trùng lặp với các trang web khác, thì Google sẽ xem xét giảm thứ hạng của trang web đó.
 • Nội dung chất lượng kém: Nếu nội dung của một trang web không cung cấp giá trị cho người dùng, thì Google sẽ giảm thứ hạng của trang web đó.
 • Nội dung rác: Nếu một trang web chứa nội dung không liên quan hoặc không hữu ích cho người dùng, thì Google sẽ giảm thứ hạng của trang web đó.
 • Nội dung nhồi nhét từ khóa: Nếu một trang web có quá nhiều từ khóa được sử dụng trong nội dung, thì Google sẽ giảm thứ hạng của trang web đó.

2. Google Penguin

Google Penguin được ra mắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 nhằm mục đích giảm thứ hạng của các trang web có backlink chất lượng thấp. Thuật toán này sẽ trừng phạt các trang web có các yếu tố sau:

 • Liên kết spam: Nếu một trang web có liên kết với các trang web spam, thì Google sẽ giảm thứ hạng của trang web đó.
 • Liên kết không tự nhiên: Nếu một trang web có liên kết không tự nhiên, tức là các liên kết được mua hoặc trao đổi, thì Google cũng sẽ giảm thứ hạng của trang web đó.
 • Liên kết mua bán: Nếu một trang web có liên kết có liên quan đến việc mua bán liên kết, thì Google cũng sẽ giảm thứ hạng của trang web đó.

3. Google Hummingbird

Thuật toán Google Hummingbird được ra mắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2013 nhằm mục đích cải thiện khả năng hiểu ý định của người dùng của Google. Thuật toán này sử dụng các yếu tố như ngữ cảnh, nội dung và lịch sử tìm kiếm của người dùng để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp hơn.

Google Hummingbird đánh giá các yếu tố sau để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp với ý định của người dùng:

 • Ngữ cảnh: Google Hummingbird sẽ xem xét ngữ cảnh của truy vấn tìm kiếm để hiểu rõ hơn ý định của người dùng.
 • Nội dung: Thuật toán sẽ đánh giá nội dung của các trang web để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp với ý định của người dùng.
 • Lịch sử tìm kiếm: Google Hummingbird sẽ sử dụng lịch sử tìm kiếm của người dùng để cung cấp kết quả tìm kiếm phù hợp hơn.

4. Google RankBrain

Thuật toán Google RankBrain được ra mắt vào năm 2015 và là một yếu tố xếp hạng mới của Google. Thuật toán này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích các yếu tố như nội dung, liên kết và hành vi người dùng để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp hơn.

Google RankBrain đánh giá các yếu tố sau để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp với ý định của người dùng:

 • Nội dung: Thuật toán sẽ đánh giá chất lượng nội dung của các trang web để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp.
 • Liên kết: Google RankBrain sẽ đánh giá chất lượng các liên kết trên trang web để hiể 8. Google Fred Tên: Google Fred Giới thiệu: Thuật toán Google Fred được ra mắt vào năm 2017 và nhằm mục đích giảm thứ hạng của các trang web có nội dung spam và quảng cáo quá nhiều. Thuật toán này sẽ trừng phạt các trang web có các yếu tố sau:
 • Nội dung quảng cáo quá nhiều
 • Nội dung spam
 • Không cập nhật nội dung thường xuyên

5. Google Possum 

Thuật toán Google Possum được ra mắt vào năm 2014 và nhằm mục đích cải thiện kết quả tìm kiếm địa phương. Thuật toán này sử dụng các yếu tố như vị trí địa lý của người dùng, lịch sử tìm kiếm và các yếu tố khác để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp hơn với vị trí của người dùng.

6. Google Mobile-Friendly

Thuật toán Google Mobile-Friendly được ra mắt vào năm 2015 và nhằm mục đích ưu tiên các trang web thân thiện với thiết bị di động trong kết quả tìm kiếm. Thuật toán này đánh giá các trang web dựa trên các yếu tố như khả năng hiển thị, khả năng tương tác và tốc độ tải.

7. Google Pigeon

Thuật toán Google Pigeon được ra mắt vào năm 2014 và nhằm mục đích cải thiện kết quả tìm kiếm theo vị trí. Thuật toán này sử dụng các yếu tố như vị trí địa lý của người dùng, vị trí của trang web và các yếu tố khác để đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp hơn với vị trí của người dùng.

8. Google Fred

Thuật toán Google Fred được ra mắt vào năm 2017 và nhằm mục đích cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm. Thuật toán này sẽ đánh giá các trang web dựa trên các yếu tố như trải nghiệm người dùng, chất lượng nội dung và các yếu tố khác.

9. Google BERT

Thuật toán Google BERT được ra mắt vào năm 2019 và sử dụng các kỹ thuật học máy để hiểu ý nghĩa của các truy vấn tìm kiếm. Thuật toán này sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp hơn với ý định của người dùng.

10. Google Core Updates

Google Core Updates là các bản cập nhật thuật toán lớn của Google được thực hiện thường xuyên. Các bản cập nhật này nhằm mục đích cải thiện chất lượng và tính phù hợp của kết quả tìm kiếm.

Các thuật toán tìm kiếm của Google luôn được cập nhật và cải tiến để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Do đó, các nhà quản trị website cần nắm bắt được các thuật toán này để xây dựng và tối ưu website của mình một cách phù hợp.

Leave a comment

Go to Top