Skip to content Skip to footer
1. Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Revue.Asia. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính bảo mật cho mọi người dùng của trang web này. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách dưới đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin của bạn.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn nội dung và thông tin phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn.
  • Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn qua email để cung cấp thông tin về các bài viết mới, sự kiện, hoặc cập nhật liên quan đến Revue.Asia.
3. Bảo vệ thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật, và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc sử dụng sai mục đích.
  • Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc có mục đích xác định từ trước.
4. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin cá nhân:
  • Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập vào một số tính năng của trang web.
  • Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
5. Sự thay đổi của Chính Sách Bảo Mật:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web và áp dụng từ ngày có hiệu lực.
Revue.Asia cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ tất cả các luật pháp về bảo mật dữ liệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Go to Top